Z seniorami o Domu Seniora w Koninie

14 grudnia 2022 roku w Sali Ratuszowej z przedstawicielami Rady Seniorów Miasta Konina spotkał się Marek Libertowski, Prezes Zarządu Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Koninie, tematem spotkania był budowany przy ulicy Magnetytowej Dom Seniora w Koninie.

Budowa Domu Seniora przebiega zgodnie z założonym harmonogramem, a nawet możliwe jest wcześniejsze zakończenie budowy, nabór zostanie przeprowadzony wiosną 2023 roku, odbiór końcowy przewidziano w sierpniu 2023 roku, a na początku października lokatorzy powinni otrzymać klucze do wynajmowanych lokali.

Co podkreślał już wielokrotnie prezes Libertowski mieszkania są przeznaczone tylko i wyłącznie na wynajem i nigdy wynajmujący nie będą mogli tych lokali wykupić i stać się ich właścicielami. Jak wspomniał prezes Libertowski Dom Seniora w Koninie nie będzie placówką opiekuńczą i nie będzie związany z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

Sporą część spotkania przeznaczono na kryteria jakie muszą spełnić przyszli najemcy, by mogli zamieszkać w Domu Seniora w Koninie. Przynajmniej jedna z wynajmujących osób musi mieć ukończone 60 lat, nie może posiadać żadnego innego lokalu na własność lub współwłasność, nie będzie możliwości meldowania w wynajmowanym lokalu dzieci czy wnuków, projekt jest skierowany dla seniorów, mieszkańców Konina, którzy w chwili składania wniosku powinni się wykazać, że są zameldowani, zamieszkują w Koninie, wynajmują mieszkanie lub tu pracują i chcą związać swoje losy z naszym miastem. Przyszli lokatorzy muszą spełnić kryteria dochodowe: osoby samotne około 3100 zł, a żyjące w rodzinach 2380 zł na osobę. Będą to lokale komunalne, rozpatrzeniem wniosków zajmie się Urząd Miejski w Koninie wspólnie ze Społeczną Komisją Mieszkaniową.

Przyjęte rozwiązania techniczne są ukierunkowane na stworzenie wygodnej i bezpiecznej przestrzeni życiowej dla osób starszych, mogących zamieszkiwać samodzielnie i realizować swoje pasje w obrębie nieruchomości. Budynek został zaprojektowany w formie dwóch przenikających się prostopadłościanów (cztero- i sześcio-kondygnacyjnego) ze wspólnym wejściem i dwoma klatkami schodowymi , niepodpiwniczony, mieszczący na parterze pomieszczenia do użytku wspólnego o powierzchni ok. 530 m² oraz na piętrach 32 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1520 m². Obiekt został zaprojektowany bez barier architektonicznych, a dostęp do wyższych kondygnacji zapewniają dwie nowoczesne, cichobieżne windy przystosowane do obsługi przez osoby z niesprawnościami. W mieszkaniach w każdym z pomieszczeń, na wysokości 50 cm, zostanie zamontowany przycisk ratujący życie. Obiekt wyposażony będzie w energooszczędne wewnętrzne i zewnętrzne oświetlenie oraz monitoring wizyjny. Teren przynależny będzie terenem częściowo ogrodzonym, w ramach którego znajdą się: obiekty małej architektury, nasadzenia drzew i krzewów oraz trawniki, alejki spacerowe, siłownia zewnętrzna, wiata rowerowa, wiata grillowa, altana, dwa podziemne i jeden naziemny zbiornik do retencjonowania wody deszczowej. Poza wygrodzeniem znajdzie się parking zewnętrzny (wjazd chroniony szlabanem), podziemne zbiorniki do czasowego gromadzenia odpadów stałych, elementy małej architektury i zieleń oraz podziemny zbiornik przeciwpożarowy. Obiekt został zaprojektowany przez Konińską Pracownię Architektoniczną „APA FORMA”. Wykonawcą jest firma DEMOCO-Poland Sp. z o. o. z Tarnowa Podgórnego, inwestycja jest finansowana w 85 % z Funduszu Dopłat, wartość wraz z gruntem to około 20 milionów złotych.

Obecnie Zarząd Dróg Miejskich w Koninie opracowuje koncepcję by do Domu Seniora w Koninie prowadziła utwardzona droga, Rafał Oblizajek, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie jest odpowiedzialny za ustanowienie przystanku komunikacji miejskiej w pobliżu inwestycji, tak by ułatwić dojście i dojazd także seniorom nie posiadającym własnego samochodu. Prezes Libertowski podczas spotkania pochwalił się, że Miejskie TBS Sp. z o. o. w Koninie prowadzi ten projekt pilotażowo i z ogromnym zaangażowaniem podchodzą do tej inwestycji, jeszcze przed fazą planowania pracownik naszej spółki miejskiej wraz z architektem odwiedzili funkcjonujące w naszym kraju podobne obiekty, odbyli szczere i profesjonalne rozmowy z osobami, które nimi zarządzają z pytaniami, co by zmienili, gdyby zaczynali projektować swoje obiekty od nowa, co było zbyteczne. Po zebraniu szeregu takich informacji zostały one uwzględnione w fazie projektowania Domu Seniora w Koninie. Jeżeli ten projekt okaże się strzałem w dziesiątkę i znajdzie aprobatę wśród seniorów, którzy postanowią tam zamieszkać to Miejskie TBS nie wyklucza budowy kolejnych tego typu placówek. Obok Domu Seniora mają powstać w przyszłości dwa budynki komunalne dla rodzin z dziećmi, w każdym po około 40 mieszkań, ma to pozwolić nawiązywać więzi społeczne między różnymi grupami mieszkańców. Pierwszy z budynków ma już pozwolenie na budowę, drugi jest w fazie projektowania.

Tak wygląda poziom zaawansowania prac na dzień dzisiejszy:

 

Udostępnij na: