Zaproszenie na obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Prezydent Miasta Konina, Proboszcz Parafii pw. św. Maksymiliana w Koninie oraz Przewodniczący Miejskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Koninie zapraszają do wzięcia udziału w obchodach 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które odbędą się 1 sierpnia 2023 roku w Koninie.

Uczcijmy razem rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego! Zachęcamy mieszkańców do udziału w uroczystościach organizowanych w 79. rocznicę tego największego powstańczego zrywu wolnościowego II wojny światowej.

Obchody rozpoczną się o godz. 16:00 Mszą św. w kościele pw. św. Maksymiliana w Koninie. O 17:00, o godzinie „W”, w mieście zabrzmią syreny alarmowe. Nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy – dźwięk ciągły trwający jedną minutę.

O 17:05 delegacje złożą kwiaty i zapalą znicze przy tablicy pamiątkowej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Polskiej Drogi Krzyżowej.

Komunikat o uruchomieniu syren:

Zastępca Kierownika Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie informuje, iż Prezydent Miasta Konina podjął decyzję o uruchomieniu syren alarmowych w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17:00, dla uczczenia 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).

Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Źródło: Urząd Miejski w Koninie

Udostępnij na: