ZDM informuje o remoncie Trasy Bursztynowej

Komunikat Zarządu Dróg Miejskich dotyczący przedłużenia terminu zakończenia prac na Trasie Bursztynowej. Wyjaśnienie i przyczyny  w tekście poniżej:

Informacja dot. zadania: Remont obiektów mostowych
na Trasie Bursztynowej w Koninie
W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiają ciągłe prowadzenie robót związanych z remontem obiektów mostowych na Trasie Bursztynowej  w Koninie informuję, że został przesunięty termin zakończenia prac do 1 grudnia 2023 roku.
Specyfika prowadzonych robót remontowych wymaga bardzo określonych warunków atmosferycznych (odpowiednia wilgotność, temperatura) do wykonania systemów zabezpieczeń betonu (dot. pylonów mostu oraz płyty pomostowej ustroju nośnego). Niestety obecna sytuacja pogodowa wstrzymuje określone roboty.
Ponadto wcześniej pojawiły się także roboty dodatkowe, które były niezbędne do wykonania.
W związku z powyższym remont obiektów mostowych w tym utrudnienia w ruchu potrwają do końca listopada br.
Rozpoczęcie prac remontowych na Trasie Bursztynowej możliwe było po uzyskaniu informacji o przyznanym dofinansowaniu z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa które otrzymaliśmy dopiero 26 maja 2023 roku.
                                                                                                                     Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

 

Udostępnij na: