MZGOK wyróżniony Statuetką „Rzetelny Pracodawca 2022”

W dniach 14-15 listopada 2022 roku w Krakowie odbyła się IX edycja mobilnego wydarzenia gospodarczego, jakim jest Polski Kongres Przedsiębiorczości. Jest to polsko–europejskie forum wymiany wiedzy i doświadczeń, w ramach którego grono 150 prelegentów – ekspertów z różnych obszarów i dziedzin życia społeczno-ekonomicznego oraz 40.000 uczestników on-line konferencji dyskutowało o najważniejszych kwestiach Polski, Europy i świata oraz przedstawiało pomysły wsparcia dla przedsiębiorców, środowisk naukowych oraz samorządów.
Podczas uroczystej gali Prezes Zarządu Henryk Drzewiecki odebrał z rąk organizatorów Statuetkę „Rzetelny Pracodawca 2022”.
Polski Kongres Przedsiębiorczości ma charakter gospodarczy. Jego początki sięgają 2013 roku, kiedy to miejsce miała I edycja wydarzenia w Katowicach. Od tamtego czasu wydarzenie to na stałe wpisało się w kalendarz spotkań ludzi nauki, biznesu, samorządu, parlamentarzystów oraz reprezentantów administracji rządowej. Od początku tej idei wymiany doświadczeń jej organizatorem jest Polska Agencja Przedsiębiorczości z Katowic, której misją jest szeroko rozumiane wsparcie krajowego biznesu.
Zakres przedmiotowy podzielony został na kilkanaście paneli tematycznych. Podczas inauguracyjnej sesji zaproszeni prelegenci starali się ustosunkować do kilku zasadniczych kwestii:
• rozwoju sektora nowoczesnych usług
• specyfice państwa przyjaznego firmom oraz przedsiębiorcom
• współpracy Polski i Ukrainy
• jak skorzystać z energetyki odnawialnej
• o inwestycjach w naukę i sport

Źródło: MZGOK Sp. z o. o.

Udostępnij na: