Nauczyciele z powiatu konińskiego z awansami zawodowymi

31 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Koninie miało miejsce uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.

Warunkiem uzyskania awansu zawodowego było odbycie stażu i uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu Konińskiego.

W roku szkolnym 2022/2023 wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego złożyło 8 nauczycieli:

  • Kacper Bartoszewski – z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie, nauczyciel geografii
  • Agata Ignaczak – z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie, nauczyciel matematyki, pracowni statystyki, fizyki
  • Szymon Ludwin – z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie, nauczyciel j. angielskiego oraz j. angielskiego zawodowego
  • Magdalena Szafarczyk – z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie, nauczyciel przedmiotów zawodowych logistyka i spedycja
  • Agnieszka Szmytka – z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
  • Edyta Steckiewicz – z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie, nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych
  • Renata Lipska-Kołakowska – z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, nauczyciel pedagog
  • Aleksandra Wierzbińska – z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, nauczyciel pedagog

Wszyscy nauczyciele pomyślnie zdali egzaminy, które odbyły się w dniach 21 i 22 sierpnia 2023 r.

Dokumenty potwierdzające awans wręczone zostały przez Wicestarostę Władysława Kocaja. Gratulacje nauczycielom przekazali również Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego Ryszard Nawrocki oraz Radny Powiatu Sebastian Ławniczak. W uroczystości nie zabrakło także obecności dyrektorów placówek oświatowych: Anny Matczak-Gaj oraz Małgorzaty Mazurek.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Koninie

Udostępnij na: