Rządowe dofinansowanie do remontu ul. Świętojańskiej

Remont ul. Świętojańskiej z rządowym dofinansowaniem! Ministerstwo Infrastruktury opublikowało listę 101 zadań zakwalifikowanych do uzyskania wsparcia z rezerwy subwencji ogólnej. Wśród nich jest Konin i informacja o przyznaniu miastu 1,4 miliona zł.

Remont fragmentu ulicy ma być przeprowadzony w tym roku. – Wymienimy całą konstrukcję nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Brzozowej do skrzyżowania z Europejską. Będzie też remont zjazdów do posesji oraz czyszczenie, odmulenie,  profilowanie i obsianie trawą rowów przydrożnych – wyjaśnia Grzegorz Pająk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie.

– To kolejna inwestycja w miejską infrastrukturę drogową. – My, jako miasto na prawach powiatu, utrzymujemy wszystkie drogi przebiegające przez Konin, w tym również te krajowe. Przeprowadzimy remont, dzięki któremu ul. Świętojańska – od granicy miasta do ulicy Europejskiej – będzie miała nową nawierzchnię – mówi prezydent Konina Piotr Korytkowski.

Szacowany koszt całego zadania to 2,8 miliona zł. Dofinansowanie pokrywa 50% wydatków.

W ramach środków rezerwy subwencji ogólnej na 2024 rok dofinansowanie o łącznej wartości 302,7 mln zł uzyska 101 jednostek samorządu terytorialnego – 14 województw, 32 miasta na prawach powiatu oraz 55 powiatów.

Źródło: Urząd Miejski w Koninie

Udostępnij na: