Udział w projekcie jest olbrzymią szansą dla Miasta Konina!

W dniach 22-23 listopada 2023 r., w Alkmaar w Holandii, nastąpiło oficjalne rozpoczęcie ambitnego projektu badawczego REFORMERS, który ma rozpocząć wdrażanie tzw. „Dolin Energii Odnawialnej” mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, uzyskanie samodzielności energetycznej i przyspieszenie zielonej transformacji w Europie.

REFORMERS – Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems jest w 100 % finansowanym, z Komisji Europejskiej w ramach programu „Horyzont Europa”, 5-cio letnim projektem z udziałem 28 partnerów pochodzących z 10 krajów, w tym jedynego samorządu z Polski jakim jest Miasto Konin.

Jak mówi Katarzyna Rejniak – kierownik projektu – „Udział w projekcie jest olbrzymią szansą dla Miasta Konina na rozwinięcie zaawansowanych technologii pozyskiwania i zarządzania energią odnawialną przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań, wdrażanych przez liderów transformacji energetycznej w Europie”.

Miasto Konin oraz Klaster Energii „Zielona Energia Konin” już teraz wnosi do projektu szereg interesujących zasobów w postaci: niezależnych źródeł energii odnawialnej – kogeneracja, fotowoltaika, geotermia, własnych sieci przesyłowych energii elektrycznej i cieplnej, planów rozwojowych – wodór, biogazownia, niskoemisyjny transport, które będą stanowiły, także dla partnerów europejskich, podstawę dalszych prac.

Źródło zdjęcia i tekstu: www.konin.pl

Udostępnij na: